Čo všetko sa ne/môže uskladniť v hale?
Reference
skladovací_hala

V oceľových halách možno skladovať širokú paletu produktov i technických zariadení. Aby však skladovanie splnilo svoj účel, platí pre neho rad prísnych požiadaviek. V nich sa odráža bezpečnostné aj hygienické normy, rovnako ako nároky na manipuláciu s uskladneným tovarom či celkovú údržbu haly. Nie každý typ je preto pre daný sortiment vhodný.

Potraviny vyžadujú stálu teplotu

Na skladovanie potravín, predovšetkým potom ovocia a zeleniny, sú uvalené obzvlášť striktné kritériá. Nesprávne uskladnené potraviny by totiž mohli vážne ohroziť zdravie konzumentov, čo nie je cieľom žiadneho distribútora. V prvom rade stojí predovšetkým hygienické podmienky, hneď za nimi nasledujú požiadavky na vnútornú klímu. Potraviny sa skladujú za stabilné teploty, je nevyhnutné im zaistiť odvetrávanie a zamedziť prašnosti. Hala by mala byť postavená a vybavená z materiálov, ktoré umožňujú ľahkú údržbu, sú teda ľahko umývateľné a nezachytávajú prach ani iné nečistoty. Nevyhnutná je tiež prítomnosť odvetrávacích prestupov a systémov, vďaka ktorým je možné udržať ideálnu teplotu, odbúrať vlhkosť a zabrániť vzniku a vírenie prachu.

Pretože sa predpokladá, že uskladnený tovar nezostane v hale naveky, ale nakoniec sa dostane do obchodov a konzumentovi na stôl, je na mieste počítať v hale alebo vedľa haly s priestormi umožňujúcimi vyskladnenie a nakládku, teda nájazdové rampy či funkčné vonkajšie prístrešky, kde potraviny čakajú na export. Z týchto všetkých dôvodov nie je absolútne vhodné skladovať potraviny v halách tomu neprispôsobených tomuto typu skladovanie. Neoplatí sa ani priestory, ktoré slúžia pre viac účelov, napríklad pre garážovanie technických zariadení a strojov. Tie totiž vzhľadom na svoj charakter a manipuláciu s nimi nemôžu vyhovieť tak prísnym hygienickým požiadavkám.

Obilniny skladujte vo vzdušnom priestore

Tiež skladovanie poľnohospodárskych plodín a produktov vyžaduje dodržiavanie hygienických noriem. S nimi je spojená dostatočná cirkulácia vzduchu vnútri haly, ktorá zabráni vlhnutie plodín, a zamedzenie kontaktu s vodou či kondenzátom tak, aby sa znížil vplyv vonkajšej klímy, teda že v lete sa obmedzil prienik horúčavy, dostatočne sa priestor odvětrával a v zime uchránil uskladnené produkty od mrazu, snehu a vody. Napríklad obilniny, zrniny a krmivo, ktoré sa zo skladu spotrebúvajú priebežne, sú stále živou hmotou, ktorá potrebuje dýchať a odolať vlhkosti. Preto je nevhodné skladovať ich v nevetraných halách, kde by došlo k vzniku plesní a teda stratám. Nesvedčí im ani susedstve s priemyselnými alebo poľnohospodárskymi strojmi, technickým príslušenstvom a vybavením na údržbu s toxickým obsahom, ako sú farby, nádrže s palivom alebo oleja, pretože by do nich mohli preniknúť škodlivé látky a splodiny.

Seno môžu ohroziť horľaviny

Tiež seno a slama vyžaduje špecifické skladovanie. Tie sa môžu prechovávať len v objektoch overených dokumentáciou stavebného úradu, ktoré musia slúžiť jedine tento účel. V hale je pritom povolené skladovať seno a slamu do maximálneho objemu 8 000 m3, pričom sklad musí byť vybavený dosúšaciami ventilátormi a prostriedky požiarnej ochrany. Hrozí totiž nielen zvýšená vlhkosť, ale hlavne samovznietenia sena. Samozrejme sa nesmie zabudnúť ani na stav elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu je preto absolútne nevhodné, ba priamo zakázané skladovať v rovnakej hale horľavé látky a technické vybavenie, u ktorého hrozí preskočenie iskry či elektrický výboj.

 
 

Dalšie haly borga

 
 
KONTAKT

(+421) 911 898 911

MICRO_1_SK